Caritas


 

Caritas przy Bazylice

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Węgrowie im. Św. Brata Alberta mieści się w budynku przy ul. Strażackiej 5. W każdy piątek od godz. 15 do godz. 17 wolontariusze pełnią dyżur. Pomagają oni w różnych formach ludziom najbardziej potrzebującym, chorym, samotnym. Szczególną troską otaczane są dzieci z najuboższych rodzin oraz niepełnosprawne.

Zarząd:

Prezes Oddziału Caritas: Monika Kałuska

Zastępca: Joanna Kowalczyk

Prowadzenie księgowości: Jadwiga Bogucka

W skład Zespołu obecnie wchodzi 11 osób.

 

Oddział w Węgrowie powstał w styczniu 1991 roku. Początki działalności polegały na przyjmowaniu i rozdzielaniu darów w postaci ubrań, obuwia, pościeli osobom potrzebującym, organizowaniu pomocy w nauce dzieciom, przygotowywaniu paczek świątecznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Obecnie Zespół pomaga potrzebującym w następujący sposób:

1. Gromadzi odzież, obuwie, pościel, sprzęt gospodarstwa domowego i przekazuje je podopiecznym;

2. W okresach przedświątecznych przeprowadza zbiórki artykułów spożywczych oraz środków czystości;

3. Organizuje półkolonie letnie dla najuboższych dzieci;

4. Kieruje ograniczoną liczbę dzieci na kolonie organizowane przez Caritas Diecezjalną;

5. Współpracuje z miejscowymi szkołami, zakupuje brakujące książki, zeszyty, buty dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej;

6. W szczególnych przypadkach dofinansowuje udział dzieci w zimowisku, dożywianie w szkole;

7. W miarę możliwości refunduje leki dla osób przewlekle chorych;

8. Pomaga w wyposażeniu chorych w wózki i balkoniki;

9. Odwiedza zdanych na samotność, otacza opiekę osoby niepełnosprawne i przewlekle chore.

W swych działaniach Caritas współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgrowie, z Urzędem Miasta, z Centrum Porady Rodzinie.

Działalność Zespołu Caritas prowadzona jest przede wszystkim dzięki zbiórkom, sponsorom, koncertom oraz ofiarności i życzliwości ludzi dobrej woli.

Innymi formami działalności Zespołu parafialnego Caritas są:

- Festyn rodzinny (czerwiec )

- Koncert Charytatywny „Podaj rękę swemu bratu” (listopad)


 

Kontakt:

Monika Kałuska

telefon – 783883663

CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

ODDZIAŁ W WĘGROWIE IM. ŚW. BRATA ALBERTA

NR. KONTA :  PBS 049236 0008 0000 1889 2000 0010

Dyżur - piątek godz. 15.00- 17.00


 

PRZYDATNE LINKI: