Duszpasterze


 

Księża pracujący w parafii

Proboszcz i dziekan węgrowski

 

ks. prałat mgr lic. LESZEK JERZY GARDZIŃSKI

ur.16.05.1964 r. w Garwolinie, pochodzi z parafii Zwiastowania N.M.P. w Żelechowie - diecezja siedlecka. Święcenia kapłańskie 24 czerwca 1989 r. w katedrze siedleckiej z rąk Ks. Bpa Jana Mazura .

W latach 1989 -1993 był wikariuszem i prefektem w kolegiatach św. Trójcy w Janowie Podlaskim i Wniebowzięcia NMP w Węgrowie.

Będąc wikariuszem w Węgrowie /Węgrów włączony do diecezji drohiczyńskiej/ 25.03.1992 r. został inkardynowany do diecezji drohiczyńskiej na mocy Bulli Jana Pawła II  "Totus Tuus Poloniae Populus" reorganizującej nowy podział diecezji w Polsce.

0d 1993 - 2003 roku pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie jako prefekt, prorektor i rektor seminarium

1994 - 1996 studia specjalistyczne w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie - mgr teologii i licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej

1994 - 1998 Pierwszy Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

1995 - 1998 Pierwszy Ekonom Diecezji Drohiczyńskiej

Od 1996 wykładowca teologii pastoralnej w WSD Drohiczyn

1998 - 1999 studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie

2001 -2003 - dyrektor Biblioteki WSD Drohiczyn

W Diecezji Drohiczyńskiej jest członkiem Rady Duszpasterskiej, Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów, Komisji Personalnej, Rady Ekonomicznej, członkiem Kapituły Medalu Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej oraz członkiem zespołu wykonawczego Diecezjalnej Komisji Kapłańskiej. Był sekretarzem Komisji d/s osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, członkiem Metropolitalnej Komisji d/s II Synodu Plenarnego w Polsce, członkiem komisji d/s beatyfikacji Męczenników Podlaskich.   

W latach 2003 - 2007 był proboszczem parafii Skrzeszew i ojcem duchownym dekanatu drohiczyńskiego.

2007 - 2008 wicedziekan dekanatu węgrowskiego

Od roku 2000 kanonik honorowy, a od 2005 kanonik gremialny Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej. 2008 - 2013 - dziekan - archiprezbiter Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.  

Od  2008 roku  Dziekan Dekanatu Węgrowskiego  

25.10.2008 r. Papież Benedykt XVI obdarzył go godnością prałata - kapelana  Jego  Świątobliwości. 

Od 30.03.2013 r.  - Prepozyt - archidiakon  Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.

Proboszczem i kustoszem w Bazylice Węgrowskiej jest od 20.08.2007 r.

Imieniny obchodzi 3 czerwca.

 

Współpracownicy   - Wikariusze

 

ks. mgr DANIEL JANKOWSKI

Ur. 07.07.1985 r. w Węgrowie. Pochodzi z parafii Sadowne.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Prostyni 12 czerwca 2010 r. z rąk ks. Biskupa Antoniego Dydycza. Po święceniach rok pracował w Bielsku Podlaskim - Matki Bożej z Góry Karmel.

W parafii  Węgrów - Bazylika posługuje od 18.08. 2011 r.

Imieniny obchodzi 21 lipca

 

ks. mgr EMIL SKOBEL

ur. 20.11.1987 r. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Rudka. Święcenia kapłańskie otrzymał w Łazówku 20 czerwca 2015 r. z rąk ks. Biskupa Tadeusza Pikusa.W parafii  Węgrów - Bazylika posługuje od 01.07.2015 r.

Imieniny obchodzi 22 maja

 

ks. mgr lic. WOJCIECH WYSOCKI

ur. 21.06.1983 r. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii M Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.Święcenia kapłańskie otrzymał w Prostyni 12 czerwca 2010 r. z rąk ks. Bisjupa Antoniego Dydycza. Po święceniach pracował w parafii Sadowne. W latach 2012 -2015 studiował z zakresu liturgiki na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W parafii Węgrów - Bazylika posługuje od 26.08.2015r.

Imieniny obchodzi 23 kwietnia


PRZYDATNE LINKI: